The Next Kate Upton: Emily Ratajkowski

This hottie is sure to blow up anytime soon. Check Emily Ratajkowski modelling Fox Swimwear.

MORE VIDEOS